نکات ایمنی و شرایط انبارداری

شرایط و نگهداری ماستیک های رنگین رزین

شرایط نگهداری ماستیک های رنگین رزین:

  • بهتر است چیدمان سطل ها در انبار به صورت آجری و حداکثر در پنج ردیف باشد تا از شکسته شدن احتمالی درب سطل ها جلوگیری شود.
  • برای ماندگاری بیشترماستیک بهتر است درب سطل ها کاملا بسته باشد در صورت بسته نشدن کامل درب سطل به تدریج قسمت های فرار ماستیک از آن جدا شده و ماستیک سفت می شود.
  • انبار مناسب برای  ماستیک ها می بایست تاریک و به دور از تابش آفتاب باشد.
  • بهتر است ماستیک ها در دمای زیر 20 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
  • از تماس هاردنر، با ماستیک حتی به صورت کم جلوگیری نمائید زیرا باعث افت شدید انبارداری می شود.
  • بهتر است هنگام کار در فضای باز و یا محیطی با تهویه مناسب انجام شود.
  • از آنجا که ماستیک های این مجموعه قابل اشتعال هستند می بایست به دور از هر گونه مجاورت با شعله نگهداری شوند.
  • بهتر است در انبار مجهز به سیستم اطفاء حریق نگهداری شود.
  • از آنجا که ماستیک های رنگین رزین در صورت بلع باعث مسمومیت می شود حتما دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.