نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

چسب کاشت

موارد مورد استفاده ✓ کاشت میلگرد، انکربولت، رول بولت، راد و ... ✓ چسباندن مقاطع فلزي به بتن، سنگ، آجر و ... ✓ نصب و ثابت ساز ی قطعات ✓ استفاده در بتن های دارای ترک و بدون ترک ✓ نصب مقاطع فلزی یا پلیت بر روی بتن بدون استفاده از بولت ✓ مناسب برای مقاوم سازی مقاطع مختل ف • مزیت های کاربری چسب کاشت ✓ چسبندگي بسيار زياد به بتن و میلگرد ✓ امكان كاشت میلگرد در بت نهاي سبك

هاردنر اپوکسی HR209

3. انبارداری و نگه داری HR-209 جاذب رطوبت بوده و باید در دمای اتاق (15 تا 25 درجه سانتیگراد) در محیطی فاقد رطوبت در ظرف اصلی با درب پلمپ نگهداری شود. در چنین شرایطی زمان نگهداری شش ماه بعد از تاریخ تولید است .

هاردنر اپوکسی HR210

3. انبارداری و نگه داری HR-210 جاذب رطوبت بوده و باید در دمای اتاق (15 تا 25 درجه سانتیگراد) در محیطی فاقد رطوبت در ظرف اصلی با درب پلمپ نگهداری شود. در چنین شرایطی زمان نگهداری شش ماه بعد از تاریخ تولید است .