در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 410

325,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها بجز سنگ هایی با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های فرآورش سنگ ،زمانی که سرعت مهم است ولی تغيير رنگ چندان مهم نیست ، در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول خواص نوری قابل قبولی دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 500

320,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح  (اپوکسی کردن )سطح سنگ به دلیل سرعت پخت کمتری که نسبت به REP-140  دارد ،در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 501

320,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن ) سطح سنگ برای زمانی که سرعت مهم است استفاده میشود. این محصول به دلیل سرعت پخت کمتر نسبت به REP-140 در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول پایداری نوری قابل قبولی دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 502

320,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن) سطح سنگ  و برای خط های کوتاه فرآورش سنگ ،زمانی که سرعت حائز اهميت است ، استفاده میشود .این محصول به دلیل سرعت پخت کمتری که نسبت به REP-140 دارد، در فصول گرم سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 410

325,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن) سطح سنگ  و برای خط های کوتاه فراورش سنگ به دلیل سرعت پخت بالا در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 500

از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن ) سطح سنگ در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت خوبی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 501

320,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح  (اپوکسی کردن )سطح سنگ  برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير استفاده میشود، این محصول به دلیل سرعت پخت بالایی که دارد در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت خوبی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 502

320,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن ) سطح سنگ و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير استفاده میشود . این محصول به دلیل سرعت پخت بالا در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت  قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 250 و هاردنر اپوکسی 409

375,000تومان
همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 250 و هاردنر اپوکسی 500

350,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ، استفاده میشود. همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 260 و هاردنر اپوکسی 403

410,000تومان
کاربرد محصول: 1_ این محصول برای فراورش سطح سنگ های سفيد يا مشکی ،کريستال ، مرمر يا سنگ هايی که ترک های مويی دارند استفاده میشود. همچنین این محصول زمان فراورش بالا (زمان نفوذ بالا) ، پايداری نوری بالا در برابر تابش فرابنفش، صيقل پذيری بالا دارد. 2_از این محصول در موارد خاص برای سطح سنگهایی که در دراز مدت به هیچ عنوان نمیخواهند تغییر رنگ بدهند ، مانند سنگ چینی سفید یا مرمر سفید استفاده میشود. 3_این محصول به دلیل حباب گيری بسيار آسان برای قالب ريزی قطعات تزئيناتی و برای لايه گذاری نازک به عنوان پوشش سطحی ، پوشاننده ، براق کننده و بالا بردن استحکام چوب استفاده میشود.

رزین اپوکسی 270 و هاردنر اپوکسی 400

415,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير استفاده می شود . همچنین این محصول مقاومت قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.