در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 410

310,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها بجز سنگ هایی با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های فرآورش سنگ ،زمانی که سرعت مهم است ولی تغيير رنگ چندان مهم نیست ، در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول خواص نوری قابل قبولی دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 500

305,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح  (اپوکسی کردن )سطح سنگ به دلیل سرعت پخت کمتری که نسبت به REP-140  دارد ،در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 501

305,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن ) سطح سنگ برای زمانی که سرعت مهم است استفاده میشود. این محصول به دلیل سرعت پخت کمتر نسبت به REP-140 در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول پایداری نوری قابل قبولی دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 502

305,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن) سطح سنگ  و برای خط های کوتاه فرآورش سنگ ،زمانی که سرعت حائز اهميت است ، استفاده میشود .این محصول به دلیل سرعت پخت کمتری که نسبت به REP-140 دارد، در فصول گرم سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 410

310,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی آگین کردن) سطح سنگ  و برای خط های کوتاه فراورش سنگبه دلیل سرعت پخت بالا در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 500

از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی آگین کردن ) سطح سنگ در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت خوبی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 501

305,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح  (اپوکسی کردن )سطح سنگ  برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ، این محصول به دلیل سرعت پخت بالایی که دارد در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت خوبی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 502

305,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح (اپوکسی کردن ) سطح سنگ و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير استفاده میشود . این محصول به دلیل سرعت پخت بالا در فصول سرد سال پیشنهاد میشود. همچنین این محصول مقاومت  قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و دارای ارزش خرید بالا است.

رزین اپوکسی 250 و هاردنر اپوکسی 409

365,000تومان
همچنین این محصول ثبات قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 260 و هاردنر اپوکسی 403

400,000تومان
کاربرد محصول: 1_ این محصول برای فراورش سطح سنگ های سفيد يا مشکی ،کريستال ، مرمر يا سنگ هايی که ترک های مويی دارند استفاده میشود. همچنین این محصول زمان فراورش بالا (زمان نفوذ بالا) ، پايداری نوری بالا در برابر تابش فرابنفش، صيقل پذيری بالا دارد. 2_از این محصول در موارد خاص برای سطح پشت سنگهایی که در دراز مدت به هیچ عنوان نمیخواهند تغییر رنگ بدهند کاربرد دارد مانند سنگ چینی سفید یا مرمر سفید. 3_این محصول به دلیل حباب گيری بسيار آسان برای قالب ريزی قطعات تزئيناتی و برای لايه گذاری نازک به عنوان پوشش سطحی ، پوشاننده ، براق کننده و بالا بردن استحکام چوب استفاده میشود.

رزین اپوکسی 270 و هاردنر اپوکسی 400

400,000تومان
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير استفاده می شود . همچنین این محصول مقاومت قابل قبولی در برابر اشعه فرابنفش دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.