ما سنگ شما را سود آور میکنیم

لیست خدمات

با خدمات تکمیلی ما آشنا شوید

خدمات

اپوکسی آگین

اپوکسی آگین کردن یک فرایند کامپوزیت کردن خارجی و داخلی کوپ سنگ با رزین اپوکسی و الیاف ، تحت خلا میباشد که موجب استحکام بخشیدن به کوپ سنگ میگردد .

اپوکسی آگین
خدمات

کامپوزیت پلی استر

کامپزیت کردن کوپ سنگ یک فرایند استحکام بخشی بیرونی کوپ های سنگ به منظور کاهش ضایعات توسط رزین و الیاف پلی استر میباشد.