نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 500

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 501

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير،  در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 139 و هاردنر اپوکسی 502

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ، در فصول گرم سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 500

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) در فصول سرد سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 501

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برای زمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ، در فصول سرد سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 140 و هاردنر اپوکسی 502

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برایزمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ،در فصول سرد سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 200 و هاردنر اپوکسی 207

تومان280,000
این محصول برای قالب ريزی قطعات تزئيناتی ، ساخت قطعات حجيم مانند ميز اپوکسی(با تدابير خروج حباب) و لايه گذاری ضخيم بر روی چوب به عنوان پوشش سطحی ، پوشاننده ، براق کننده و بالا بردن استحکام محصول استفاده میشود.  

رزین اپوکسی 201 و هاردنر اپوکسی 207

تومان280,000
این محصول برای قطعات هنری که حجم بالايی داشته و حباب گیری سختی دارند و همچنین برای قالب ريزی لایه میانی قطعات حجیم تزئيناتی استفاده میشود.  

رزین اپوکسی 202 و هاردنر اپوکسی 207

تومان280,000
این محصول برای قالب ريزی های خانگی و قطعات حجيمی که نسبت به خش پذيری مقاومت ندارند و حباب گیری سختی دارند و برای قالب ريزی لایه میانی قطعات حجیم تزئيناتی مناسب است.

رزین اپوکسی 250 و هاردنر اپوکسی 400

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برایزمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ،در فصول سرد سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 250 و هاردنر اپوکسی 403

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برایزمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ،در فصول سرد سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.

رزین اپوکسی 250 و هاردنر اپوکسی 409

تومان270,000
از این محصول برای مصلح کردن پشت سنگ و اصلاح سطح سنگ (برای انواع سنگ ها، به غير از سنگ های با رنگ مشکی و سفيد ) و برای خط های کوتاه فراورش سنگ ،برایزمانی که سرعت حائز اهميت است ولی تغيير رنگ خير ،در فصول سرد سال استفاده میشود. همچنین این محصول زرد شدگی قابل قبول دارد و از لحاظ اقتصادی به صرفه است.