نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

چسب کاشت

موارد مورد استفاده ✓ کاشت میلگرد، انکربولت، رول بولت، راد و ... ✓ چسباندن مقاطع فلزي به بتن، سنگ، آجر و ... ✓ نصب و ثابت ساز ی قطعات ✓ استفاده در بتن های دارای ترک و بدون ترک ✓ نصب مقاطع فلزی یا پلیت بر روی بتن بدون استفاده از بولت ✓ مناسب برای مقاوم سازی مقاطع مختل ف • مزیت های کاربری چسب کاشت ✓ چسبندگي بسيار زياد به بتن و میلگرد ✓ امكان كاشت میلگرد در بت نهاي سبك